info@kravmaga-rd.pl 796-133-546

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne do uczestniczenia w zajęciach Krav Maga R. D. sekcja Nowy Sącz:

  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do ćwiczeń (brak standardowego druku),
  • [POBIERZ] wypełniona karta uczestnika w dwóch egzemplarzach,
  • [POBIERZ] podpisany kodeks moralny Stowarzyszenia Krav Maga Polska,
  • [POBIERZ] zgoda rodzica (tylko dla osób niepełnoletnich).

Dokumenty niezbędne do zapisania się do Stowarzyszenia Krav Maga Polska:

  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do ćwiczeń (brak standardowego druku),
  • [POBIERZ] wypełniona karta uczestnika w dwóch egzemplarzach,
  • [POBIERZ] podpisany kodeks moralny Stowarzyszenia Krav Maga Polska,
  • [POBIERZ] opłacenie składki członkowskiej (100zł rocznie),
  • dwa zdjęcia do legitymacji (format jak do dowodu osobistego).